Dofinansowanie z UE

 

PRO PLAST EPP Sp. z o. o. Sp. j. realizuje w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji gumowych mat ciętych z walca gumy kompozytowej”.

 

Kontakt

Nadajemy odpadom drugie życie

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki PRO PLAST EPP poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji gumowych mat w zakresie docinania, a także formowania gumowych bloków w formie cylindrycznej. Technologia będzie nosiła nazwę „Innowacyjny proces produkcji gumowych mat ciętych z walca gumy kompozytowej”.

Dzięki opracowanym przez firmę PRO PLAST EPP rozwiązaniom możliwe będzie wyeliminowanie szeregu problemów technologicznych występujących w obszarze produkcji mat. Do najważniejszych należy zwiększenie wytrzymałości mechanicznej dla różnych stref formowanego gumowego walca, co w konsekwencji przekłada się na większą wytrzymałość poszczególnych fragmentów ciętej maty, a także poprawę jakości samego cięcia w zakresie grubości jak i szerokości maty.

Wartość projektu: 3 620 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 267 000,00 zł

Skontaktuj się z nami

Ocieszyn, Obornicka 17, 64-600 Oborniki

Kontakt